Resolució de 2 d’agost, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord d’ampliació de la ultraactivitat del Conveni col·lectiu de treball de les indústries de captació, elevació, conducció, tractament, distribució, sanejament i depuració d’aigües potables i residuals de la província de Girona, per a l’any 2010 fins a 31 de desembre de 2013 (Vigente hasta el 31 de Diciembre de 2013).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 11 de Junio de 2013. Esta revisión vigente desde 11 de Junio de 2013 hasta 31 de Diciembre de 2013
Versiones/revisiones: