Resolució de 16 de setembre de 2013 la qual es disposa la inscripció i la publicació de la pròrroga de la ultra activitat del Conveni col·lectiu de treball del sector d’indústries de captació, elevació, conducció, depuració, tractament i distribució d’aigües de les comarques de Lleida fins al 31 de desembre de 2013 (Vigente hasta el 31 de Diciembre de 2013).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 07 de Noviembre de 2012. Esta revisión vigente desde 07 de Noviembre de 2012 hasta 31 de Diciembre de 2013
Versiones/revisiones: