Resolució de 4 d’octubre de 2013, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de pròrroga de la ultraactivitat del Conveni col·lectiu de treball de detallistes d'alimentació i establiments polivalents, tradicionals i en règim d'autoservei fins a 120 m2, xarcuteries, mantegueries, lleteries, granges-lleteries i llegums cuits de la província de Barcelona fins el 31 de desembre de 2013, signat en acte de mediació el 3 de juliol de 2013 davant el Tribunal Laboral de Catalunya.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 03 de Julio de 2013
Versiones/revisiones: