Resolució de 22 d’octubre de 2013, del Departament d’Empresa i Ocupació, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord, de data 10 de setembre de 2013, de pròrroga de la ultraactivitat del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques de Tarragona, pels anys 2007-2012, fins al 31 de desembre de 2015; així com de diversos acords en l’àmbit econòmic.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 10 de Septiembre de 2013
Versiones/revisiones:
(1)

Valores de percepción diaria (x 425 = Valor anual) Categorías anteriores al acuerdo clasificación profesional

Ver Texto
(2)

Desplazamiento y estancia en hotel incluido el desayuno a cargo de la empresa, salvo acuerdo entre las partes, más dieta completa.

Ver Texto