Resolució de 17 d’octubre de 2013, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de pròrroga de la ultraactivitat del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç tèxtil de la província de Barcelona fins al 31 de desembre de 2013 (codi de conveni núm. 08000795011994) (Vigente hasta el 31 de Diciembre de 2013).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 18 de Junio de 2013. Esta revisión vigente desde 18 de Junio de 2013 hasta 31 de Diciembre de 2013
Versiones/revisiones: