Correcció d’errades de la Resolució de 28 de desembre de 2010, per la qual es disposa el registre i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de la província de Tarragona per als anys 2010-2013.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2010
Versiones/revisiones: