Resolució de 12 de novembre de 2013, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, per establir el Calendari Laboral per a l’any 2014 (Vigente hasta el 31 de Diciembre de 2014).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 06 de Noviembre de 2013. Esta revisión vigente desde 06 de Noviembre de 2013 hasta 31 de Diciembre de 2014
Versiones/revisiones: