RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2013 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la Construcció de les comarques de Lleida, relatiu a l’aprovació del calendari laboral per a l’any 2014

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 20 de Noviembre de 2013. Revisión vigente desde 20 de Noviembre de 2013
Versiones/revisiones: