Resolució de data 18 de desembre de 2013, per la qual es disposa la inscripció de de l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció de la província de Tarragona, per l’any 2014, de calendari de festes (Vigente hasta el 18 de Diciembre de 2014).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 18 de Noviembre de 2013. Esta revisión vigente desde 18 de Noviembre de 2013 hasta 18 de Diciembre de 2014
Versiones/revisiones: