Resolució de 7 de gener de 2014, de correcció d'errades de la Resolució de 15 d’octubre de 2013, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2010 del Conveni col·lectiu de treball del sector de detallistes d'alimentació i establiments polivalents, tradicionals i en règim d'autoservei fins a 120 m2, xarcuteries, mantegueres, lleteries, granges lleteries i llegums cuits de la província de Barcelona

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Octubre de 2013
Versiones/revisiones: