Resolució de 9 de gener de 2014 la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’ampliació de la ultra activitat del Conveni col·lectiu de treball del sector d’Indústries de captació, elevació, conducció, depuració, tractament i distribució d’aigües de les comarques de Lleida fins al 31 de gener de 2014 (Vigente hasta el 31 de Enero de 2014).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 30 de Enero de 2013. Esta revisión vigente desde 30 de Enero de 2013 hasta 31 de Enero de 2014
Versiones/revisiones: