Resolució de 16 de gener de 2014, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de magatzemistes, exportadors, envasadors, magatzems de destinació d'olis comestibles i estacions de descàrrega de la província de Barcelona per als anys 2011-2014 (codi de conveni núm. 08002845011994) (Vigente hasta el 01 de Enero de 2015).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2011. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2011 hasta 01 de Enero de 2015
Versiones/revisiones: