Resolució de 29 de gener de 2014, del Departament d'Empresa i Ocupació, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de detallistes d'alimentació i establiments polivalents, tradicionals i en règim d'autoservei fins a 120 m²; xarcuteries i mantegueries, lleteries i granges-lleteries i llegums cuits de la província de Barcelona (Vigente hasta el 01 de Enero de 2016).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2012. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2012 hasta 01 de Enero de 2016
Versiones/revisiones: