Resolució de 4 de febrer de 2014, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les empreses de captació, elevació, conducció, tractament, distribució i depuració d'aigües i el seu personal de la província de Barcelona per als anys 2011-2013 (Vigente hasta el 01 de Enero de 2014).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2011. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2011 hasta 01 de Enero de 2014
Versiones/revisiones: