Resolució de 10 de febrer de 2014 la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector d’Indústries de captació, elevació, conducció, depuració, tractament i distribució d’aigües de les comarques de Lleida, per als anys 2011-2012-2013 (Vigente hasta el 01 de Enero de 2014).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2011. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2011 hasta 01 de Enero de 2014
Versiones/revisiones: