Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de les indústries de captació, elevació, conducció, tractament, distribució, sanejament i depuració d’aigües potables i residuals de la província de Girona, per als anys 2011 - 2013 (Vigente hasta el 01 de Enero de 2014).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2011. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2011 hasta 01 de Enero de 2014
Versiones/revisiones: