Resolució de 7 de març de 2014, del Departament d’Empresa i Ocupació, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les industries de captació, elevació, conducció, tractament, distribució, sanejament i depuració d’aigües potables i residuals, públiques i privades, tant per a usos domèstics com industrials de la província de Tarragona, per als anys 2011, 2012 i 2013 (Vigente hasta el 01 de Enero de 2014).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2011. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2011 hasta 01 de Enero de 2014
Versiones/revisiones: