Resolució de 19 de maig de 2014 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de materials de construcció de la província de Barcelona, sobre taules salarials definitives per l’any 2013.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Abril de 2014
Versiones/revisiones: