RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2014, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de pròrroga de la ultraactivitat i modificació parcial del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç del metall de la província de Barcelona per als anys 2014 i 2015.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2014
Versiones/revisiones: