Resolució de 20 d'agost de 2014, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç de la pell de la província de Barcelona per als anys 2014-2015 (Vigente hasta el 01 de Enero de 2016).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2014. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2014 hasta 01 de Enero de 2016
Versiones/revisiones: