Resolució de 16 d'octubre de 2014, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per a les indústries de fabricació de prefabricats de formigó i derivats del ciment de la província de Barcelona per als anys 2013-2016 (codi conveni núm. 08001755011994)

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 20 de Noviembre de 2014. Revisión vigente desde 20 de Noviembre de 2014
Versiones/revisiones:
(1)

Fórmula de cálculo de remuneraciones brutas para 2013:

Ver Texto