Resolució de 26 de novembre de 2014, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona relatiu al calendari laboral per a l'any 2015 (Vigente hasta el 31 de Diciembre de 2015).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 17 de Noviembre de 2014. Esta revisión vigente desde 17 de Noviembre de 2014 hasta 31 de Diciembre de 2015
Versiones/revisiones: