Resoluciól de 29 de desembre de 2014, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de magatzemistes de la fusta de la província de Barcelona per als anys 2013 i 2014 (Vigente hasta el 01 de Enero de 2015).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2013. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2013 hasta 01 de Enero de 2015
Versiones/revisiones: