Resolució de 12 de febrer de 2015 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la Construcció de les comarques de Lleida, relatiu a l’aprovació de la revisió salarial per a l’any 2013.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 23 de Diciembre de 2014
Versiones/revisiones: