Resolució de 18 de febrer de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç de materials de construcció de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08000745011994) (Vigente hasta el 01 de Enero de 2015).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 29 de Diciembre de 2014. Esta revisión vigente desde 29 de Diciembre de 2014 hasta 01 de Enero de 2015
Versiones/revisiones: