Resolució de 2 de març de 2015, del Departament d’Empresa i Ocupació, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció, de la província de Tarragona, pel qual s’aprova el Calendari laboral per a l’any 2015 y la revisió de les taules salarials de l'any 2012 i de l'any 2013.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 18 de Diciembre de 2014
Versiones/revisiones: