Resolució de 15 d’abril de 2015, del Departament d’Empresa i Ocupació, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de Majoristes de l’alimentació i Centres de Distribució de la província de Tarragona.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 03 de Marzo de 2015
Versiones/revisiones: