Resolució de 13 d'abril de 2015, del Departament d’Empresa i Ocupació, de correcció d'error material en el Conveni col·lectiu de treball del sector portuari de la província de Barcelona per al període 17.5.2013-31.12.2018 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d'11 de juliol de 2013).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 23 de Abril de 2015
Versiones/revisiones: