Resolució d'11 de març de 2015, del Departament d’Empresa i Ocupació, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la fusta de la província de Barcelona sobre l'adequació de les categories professionals a les taules del 2015.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 19 de Febrero de 2015
Versiones/revisiones:
(1)

Plus creado para recoger la diferencia entre el salario de grupo y el salario real 2013.

Ver Texto