Resolució de 10 d’abril de 2015, del Departament d’Empresa i Ocupació, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials amb vigència de l’1 de juny de 2014 fins el 31 de maig de 2015, pactades en l’acord parcial de 7 d’octubre de 2014 publicat al BOP de Girona núm. 16 de 25 de gener de 2015, del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i les obres públiques de la província de Girona.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 07 de Octubre de 2014
Versiones/revisiones: