Resolució de 4 d'agost de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del text de l'Acta de la Comissió paritària, de data 10 de juliol del 2015, del Conveni col·lectiu de treball del sector del transport de mercaderies per carretera i la logística, de la província de Tarragona.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 10 de Julio de 2015
Versiones/revisiones: