Resolució de 7 d’agost de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acta de conciliació de data 17 de juny de 2015 davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, relativa al Conveni col·lectiu de treball del sector de Tracció Mecànica de Mercaderies i Logística de la província de Girona

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 17 de Junio de 2015
Versiones/revisiones: