Resolució de 7 d'agost de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2015 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08001065011994).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2015
Versiones/revisiones:
(1)

Els imports aquí assenyalats són el resultat de l'actualització del 0,6% pactat per la Comissió Negociadora del Conveni estatal per a l'any 2015, en les taules salarials vigents fins al 30 de juny del 2013, i sobre el resultat obtingut s'ha aplicat la suspensió d'abonament del 5% de la retribució total anual de cada categoria, segons l'establert en l'art. 22.2 del Conveni provincial, i vigent fins al 31.12.2015.

Ver Texto
(2)

Els imports aquí assenyalats són el resultat de l'actualització del 0,6% pactat per la Comissió Negociadora del Conveni estatal per a l'any 2015, en les taules salarials vigents fins al 30 de juny del 2013, i sobre el resultat obtingut s'ha aplicat la suspensió d'abonament del 5% de la retribució total anual de cada categoria, segons l'establert en l'art. 22.2 del Conveni provincial, i vigent fins al 31.12.2015.

Ver Texto
(3)

Els imports aquí assenyalats són el resultat de l'actualització del 0,6% pactat per la Comissió Negociadora del Conveni estatal per a l'any 2015, en les taules salarials vigents fins al 30 de juny del 2013, i sobre el resultat obtingut s'ha aplicat la suspensió d'abonament del 5% de la retribució total anual de cada categoria, segons l'establert en l'art. 22.2 del Conveni provincial, i vigent fins al 31.12.2015.

Ver Texto
(4)

Els imports aquí assenyalats són el resultat de l'actualització del 0,6% pactat per la Comissió Negociadora del Conveni estatal per a l'any 2015, en les taules salarials vigents fins al 30 de juny del 2013, i sobre el resultat obtingut s'ha aplicat la suspensió d'abonament del 5% de la retribució total anual de cada categoria, segons l'establert en l'art. 22.2 del Conveni provincial, i vigent fins al 31.12.2015.

Ver Texto
(5)

Els imports aquí assenyalats són el resultat de l'actualització del 0,6% pactat per la Comissió Negociadora del Conveni estatal per a l'any 2015, en les taules salarials vigents fins al 30 de juny del 2013, i sobre el resultat obtingut s'ha aplicat la suspensió d'abonament del 5% de la retribució total anual de cada categoria, segons l'establert en l'art. 22.2 del Conveni provincial, i vigent fins al 31.12.2015.

Ver Texto