Resolució de 7 d’agost de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08001065011994)

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 27 de Marzo de 2015. Revisión vigente desde 27 de Marzo de 2015
Versiones/revisiones: