Resolució de 20 d'agost de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per a oficines de farmàcia de la província de Barcelona per als anys 2014-2017 (codi de conveni núm. 08003235011994)

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2014. Revisión vigente desde 15 de Septiembre de 2015
Versiones/revisiones:
(1)

Import per al personal sense CFP i PEV. En els casos que pertoquin, el CFP i el PEV es tindran en compte per calcular l'import del CPersExprim.

Ver Texto