Resolució de 2 d'octubre de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de pròrroga de l'ultra activitat del Conveni col·lectiu de treball del sector de transitaris i duanes de la província de Barcelona fins al 2 de novembre de 2015.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 17 de Septiembre de 2015
Versiones/revisiones: