Resolució d’11 de novembre de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la Construcció de les comarques de Lleida, relatiu a l’aprovació del calendari laboral per a l’any 2016 (Vigente hasta el 12 de Julio de 2016).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 09 de Septiembre de 2015. Esta revisión vigente desde 09 de Septiembre de 2015 hasta 12 de Julio de 2016
Versiones/revisiones: