Resolució de 17 de novembre de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Paritària relatiu al calendari laboral per l'any 2016 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08001065011994) (Vigente hasta el 01 de Enero de 2017).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 29 de Octubre de 2015. Esta revisión vigente desde 29 de Octubre de 2015 hasta 01 de Enero de 2017
Versiones/revisiones: