Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord de la comissió paritària relatiu al Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques de la província de Girona.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 04 de Diciembre de 2015
Versiones/revisiones: