Resolució de 27 de gener de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials del Conveni col·lectiu de treball del sector de derivats del ciment, de la província de Tarragona, per l’any 2014 i 2015.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 29 de Diciembre de 2015
Versiones/revisiones:
(1)

Fórmula de cálculo de remuneraciones anuales brutas para 2014

Grupo 8 = remuneración anual bruta del grupo 8 del año 2013 + 0,4 %

Ver Texto