Resolució de 8 de febrer de 2016, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció de l’Acord de la Comissió Paritària relatiu a la interpretació de l’article 12 de Conveni col·lectiu de treball del sector de Transports de viatgers, de la província de Tarragona, per als anys 2014-2016.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 29 de Enero de 2016
Versiones/revisiones: