Resolució de 24 de març de 2016, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2015 del Conveni col·lectiu de treball per a les indústries de fabricació de prefabricats de formigó i derivats del ciment de la província de Barcelona

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 16 de Marzo de 2016
Versiones/revisiones:
(1)

Fórmula de cálculo de remuneraciones anuales brutas para 2015.

Grupo 8 = remuneración anual bruta del grupo 8 del año 2014 + 1%.

Ver Texto