Resolució de 9 de març de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de pròrroga d'ultra activitat i modificació parcial del Conveni col·lectiu de treball de comerç i importadors d'articles fotogràfics, vídeo i so de la província de Barcelona per als anys 2015 i 2016 (codi de conveni núm. 08000785011994)

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 15 de Septiembre de 2015. Revisión vigente desde 15 de Septiembre de 2015
Versiones/revisiones: