Resolució de 4 d’abril de 2016, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials del Conveni col·lectiu de sector de les Indústries siderometal·lúrgiques per a l’any 2016 de la província de Tarragona.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 15 de Marzo de 2016
Versiones/revisiones: