Resolució de 14 d’abril de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials del conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de prefabricats de formigó i derivats del ciment, de la província de Tarragona, per l’any 2015

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 22 de Marzo de 2016
Versiones/revisiones:
(1)

Fórmula de cálculo de remuneraciones anuales brutas para 2015

Grupo 8 = remuneración anual bruta del grupo 8 del año 2014 + 1 %

Ver Texto