Resolució de 18 de maig de 2016 per la rectificació d’errada a la Resolució de 14 d’abril de 2016, en què es publicava les taules salarials del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de prefabricats de formigó i derivats del ciment, de la província de Tarragona, per l’any 2015 (BOP núm. 79, de 26 d’abril de 2016, inserció amb número 2016-02998)

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 22 de Marzo de 2016
Versiones/revisiones: