Resolució de 25 de maig de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora - Comisió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció, de la província de Tarragona, de les taules salarials per l’any 2016.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 27 de Abril de 2016
Versiones/revisiones: