Resolució de 2 de juny de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la fusta de la província de Barcelona

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENT DE TREBALL
  • Publicado en
  • Vigencia desde 27 de Abril de 2016
Versiones/revisiones: