Resolució de 2 de juny de 2016 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de pròrroga de la ultraactivitat del Conveni col·lectiu de treball de la indústria flequera de la província de Barcelona fins al 31 de maig de 2016 (Vigente hasta el 14 de Octubre de 2016).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 28 de Abril de 2016. Esta revisión vigente desde 28 de Abril de 2016 hasta 14 de Octubre de 2016
Versiones/revisiones: