Resolució de 22 d’agost de 2016, dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les Indústries de la fusta de la província de Girona, per als anys 2014 - 2017

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2014. Revisión vigente desde 01 de Enero de 2014
Versiones/revisiones: